jueves, 21 de mayo de 2020

Ofertas para docentes Islas Baleares.

Ofertas para docentes  Islas Baleares.
Inscripción: hasta el día 4 de junio.
                                                                   Enlace para unirte:

ENLACE A BOLSA:  http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11124/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

AJUNTAMENT DE LLUBÍ
  • Bases del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, tècnic/a superior educació infantilNúmero de registre 2276 - Pàgines 7303-7311

Más información: Aquí

.